RODO

 

 

Klauzula informacyjna po rozpoczęciu stosowania RODO – w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma COLORAF z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul.Ząbkowickiej 51b, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • e-mail
 • telefon
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu do wykonania usługi i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 2. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby,której dane dotyczą.
 3. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy i wykonanie określonego zlecenia.
 4. posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zakończenia zlecenia.

 

Close Menu